Tüm Daire Tipleri

Daire Tipi : 4+1 (189 m2)

Bulunduğu Bloklar : I-J


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 7
 2. 11
 3. 15
 4. 19
 5. 23

Daire Tipi : 4+1 (189 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : K-L


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 7
 2. 11
 3. 15
 4. 19
 5. 23

Daire Tipi : 4+1 (186 m2)

Bulunduğu Bloklar : I-J


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 9
 2. 13
 3. 17
 4. 21
 5. 25

Daire Tipi : 4+1 (186 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : K-L


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 9
 2. 13
 3. 17
 4. 21
 5. 25

Daire Tipi : 3+1 (161 m2)

Bulunduğu Bloklar : P-R


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 9
 2. 13
 3. 17
 4. 21
 5. 25

Daire Tipi : 3+1 (161 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : P-R


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 7
 2. 11
 3. 15
 4. 19
 5. 23

Daire Tipi : 3+1 (161 m2) Tip 3

Bulunduğu Bloklar : U-V-Y-Z


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 9
 2. 13
 3. 17
 4. 21
 5. 25

Daire Tipi : 3+1 (161 m2) Tip 4

Bulunduğu Bloklar : U-V-Y-Z


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 7
 2. 11
 3. 15
 4. 19
 5. 23

Daire Tipi : 3+1 (159 m2)

Bulunduğu Bloklar : B-C-D-E-F-G


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 1
 2. 5
 3. 9
 4. 13
 5. 17

Daire Tipi : 3+1 (156 m2)

Bulunduğu Bloklar : S-T


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 9
 2. 13
 3. 17
 4. 21
 5. 25

Daire Tipi : 3+1 (154 m2)

Bulunduğu Bloklar : A


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 1 - 3
 2. 5 - 7
 3. 9 - 11
 4. 13 - 15
 5. 17 - 19

Daire Tipi : 3+1 (153 m2)

Bulunduğu Bloklar : S-T


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 7
 2. 11
 3. 15
 4. 19
 5. 23

Daire Tipi : 3+1 (150 m2)

Bulunduğu Bloklar : I-J


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 10
 2. 14
 3. 18
 4. 22
 5. 26

Daire Tipi : 3+1 (150 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : K-L


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 10
 2. 14
 3. 18
 4. 22
 5. 26

Daire Tipi : 3+1 (143 m2)

Bulunduğu Bloklar : S-T


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 10
 2. 14
 3. 18
 4. 22
 5. 26

Daire Tipi : 3+1 (141 m2)

Bulunduğu Bloklar : P-R


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 8
 2. 12
 3. 16
 4. 20
 5. 24

Daire Tipi : 3+1 (141 m2)

Bulunduğu Bloklar : U-V-Y-Z


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 8
 2. 12
 3. 16
 4. 20
 5. 24

Daire Tipi : 3+1 (139 m2)

Bulunduğu Bloklar : B-C-D-E-F-G


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 4
 2. 8
 3. 12
 4. 16
 5. 20

Daire Tipi : 3+1 (138 m2)

Bulunduğu Bloklar : A


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 4
 2. 8
 3. 12
 4. 16
 5. 20

Daire Tipi : 3+1 (138 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : H


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. H3-2
 2. H3-3
 3. H3-4
 4. H3-5
 5. H3-6

Daire Tipi : 3+1 (136 m2)

Bulunduğu Bloklar : H


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. H1-6
 2. H1-9
 3. H1-12
 4. H1-15
 5. H1-18

Daire Tipi : 3+1 (136 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : H


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. H2-3, H4-3, H4-4
 2. H2-5, H4-5, H4-6
 3. H2-7, H4-7, H4-8
 4. H2-9, H4-9, H4-10
 5. H2-11, H4-11, H4-12

Daire Tipi : 3+1 (136 m2) Tip 3

Bulunduğu Bloklar : M-N-O


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 3 - 4
 2. 5 - 6
 3. 7 - 8
 4. 9 - 10
 5. 11 - 12

Daire Tipi : 3+1 (134 m2)

Bulunduğu Bloklar : I-J


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 6

Daire Tipi : 3+1 (134 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : K-L


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 6

Daire Tipi : 3+1 (128 m2)

Bulunduğu Bloklar : P-R


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 6

Daire Tipi : 3+1 (128 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : U-V-Y-Z


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 6

Daire Tipi : 3+1 (127 m2)

Bulunduğu Bloklar : S-T


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 6

Daire Tipi : 3+1 (126 m2)

Bulunduğu Bloklar : H


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. H3-1

Daire Tipi : 3+1 (125 m2)

Bulunduğu Bloklar : B-C-D-E-F-G


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 3
 2. 7
 3. 11
 4. 15
 5. 19

Daire Tipi : 3+1 (121 m2)

Bulunduğu Bloklar : H


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. H1-3, H2-1, H4-1, H4-2

Daire Tipi : 3+1 (121 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : M-N-O


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 1 - 2

Daire Tipi : 3+1 (116 m2)

Bulunduğu Bloklar : B-C-D-E-F-G


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 2
 2. 6
 3. 10
 4. 14
 5. 18

Daire Tipi : 3+1 (112 m2)

Bulunduğu Bloklar : H


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. H2-4
 2. H2-6
 3. H2-8
 4. H2-10
 5. H2-12

Daire Tipi : 2+1 (99 m2)

Bulunduğu Bloklar : I-J


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 8
 2. 12
 3. 16
 4. 20
 5. 24

Daire Tipi : 2+1 (99 m2)

Bulunduğu Bloklar : K-L


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 8
 2. 12
 3. 16
 4. 20
 5. 24

Daire Tipi : 2+1 (98 m2)

Bulunduğu Bloklar : H


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. H1-5
 2. H1-8
 3. H1-11
 4. H1-14
 5. H1-17

Daire Tipi : 2+1 (97 m2)

Bulunduğu Bloklar : H


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. H2-2

Daire Tipi : 2+1 (96 m2)

Bulunduğu Bloklar : I-J


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 5

Daire Tipi : 2+1 (96 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : I-J


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 1

Daire Tipi : 2+1 (96 m2) Tip 3

Bulunduğu Bloklar : K-L


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 5

Daire Tipi : 2+1 (96 m2) Tip 4

Bulunduğu Bloklar : K-L


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 1

Daire Tipi : 2+1 (95 m2)

Bulunduğu Bloklar : S-T


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 8
 2. 12
 3. 16
 4. 20
 5. 24

Daire Tipi : 2+1 (95 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : P-R


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 10
 2. 14
 3. 18
 4. 22
 5. 26

Daire Tipi : 2+1 (95 m2) Tip 3

Bulunduğu Bloklar : U-V-Y-Z


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 10
 2. 14
 3. 18
 4. 22
 5. 26

Daire Tipi : 2+1 (90 m2)

Bulunduğu Bloklar : A


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. 2
 2. 6
 3. 10
 4. 14
 5. 18

Daire Tipi : 2+1 (88 m2)

Bulunduğu Bloklar : H


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. H1-2

Daire Tipi : 2+1 (87 m2)

Bulunduğu Bloklar : I-J


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 3

Daire Tipi : 2+1 (87 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : K-L


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 3

Daire Tipi : 2+1 (86 m2)

Bulunduğu Bloklar : S-T


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 3

Daire Tipi : 2+1 (81 m2)

Bulunduğu Bloklar : P-R


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 3

Daire Tipi : 2+1 (81 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : U-V-Y-Z


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 3

Daire Tipi : 1+1 (75 m2)

Bulunduğu Bloklar : H


Bulunduğu
Katlar

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Bulunduğu
Daireler

 1. H1-4
 2. H1-7
 3. H1-10
 4. H1-13
 5. H1-16

Daire Tipi : 1+1 (73 m2)

Bulunduğu Bloklar : P-R


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 1 - 5

Daire Tipi : 1+1 (73 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : U-V-Y-Z


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 1 - 5

Daire Tipi : 1+1 (69 m2)

Bulunduğu Bloklar : H


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. H1-1

Daire Tipi : 1+1 (69 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : S, T


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 1 - 5

Daire Tipi : 1+1 (69 m2) Tip 3

Bulunduğu Bloklar : S, T


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 2 - 4

Daire Tipi : 1+1 (69 m2) Tip 4

Bulunduğu Bloklar : P-R


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 2

Daire Tipi : 1+1 (69 m2) Tip 5

Bulunduğu Bloklar : U-V-Y-Z


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 2

Daire Tipi : 1+1 (68 m2)

Bulunduğu Bloklar : I-J


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 4

Daire Tipi : 1+1 (68 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : I-J


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 2

Daire Tipi : 1+1 (68 m2) Tip 3

Bulunduğu Bloklar : K-L


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 4

Daire Tipi : 1+1 (68 m2) Tip 4

Bulunduğu Bloklar : K-L


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 2

Daire Tipi : 1+1 (66 m2)

Bulunduğu Bloklar : P-R


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 4

Daire Tipi : 1+1 (66 m2) Tip 2

Bulunduğu Bloklar : U-V-Y-Z


Bulunduğu
Katlar

 1. Zemin

Bulunduğu
Daireler

 1. 4
Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim Petkim

Körfez,in en değerli bölgesinde inşaası tamamlanan Petkim Park Sitesi, modern ve özgün anlayışıyla benzerlerinden çok farklı bir noktada olup; Hayatın her alanında yüksekte olmayı başaranlar için yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Petkim Park Türköz İnşaat'ın Yarımca'da gerçekleştirdiği en prestijli projelerinden biri olup size sadece bir yaşam alanı değil, yepyeni bir yaşam anlayışı sunuyor.

Toplamda 50.000 m² arsa üzerine kurulan Petkim Park'ın 16.000 m² si yeşil alanlardan oluşmaktadır. Her yaşam için özel olarak tasarlanmış daire tiplerini bulabileceğiniz Petkim Park, 23 blok ve 23 daire tipinden oluşmaktadır. En büyüğü 189 m², en küçüğü ise 66m² olan daire tipleri tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek mimaride tasarlanmıştır. Ayrıca açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve doğal yürüyüş yolları mevcuttur.