STRATEJİMİZ

  • Kaliteli yaşanabilir alanları arttırıp oluşturduğumuz marka imajının sürekliliğini sağlamak.
  • Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için yaşanabilir projeler gerçekleştirmek.
  • Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak.
  • Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek.